top of page

Pradinė mokykla

Pradinė mokykla

„Visų pirma, ir mažiukas, ir didelis privalo pasijusti ir fiziškai, ir dvasiškai esąs namie, o ne pakeleivis, ne nomadas. Klasė turi būti antrieji namai, geri, jaukūs, kad viešpatautų darna, ne paradiškumas ir fasadiškumas, o darbas. Šis namų jausmas perauga į Tėvynės jausmą su atitinkamais įsipareigojimais“ (Meilė Lukšienė)

Meilė Lukšienė buvo viena iš tų, kuri įkvėpė kurti tokį vaikų darželį ir mokyklą, kur vaikai augtų apsupti gimtos kultūros, artumo, vienybės, prasmės. Manome, kad mokyklos ugdymo pagrindas turi būti tai, ką kiekvienas vaikas atsineša su sava prigimtimi - kultūra ir kūrybiškumas.

Kviečiame prisijungti ir kartu kurti mokyklą, kuri ugdytų mylinčius savo Šeimą, savo Tautą, savo Šalį vaikus.

Laukiame priešmokyklinukų ir pradinukų jau šią rugsėjo pirmąją :)

Kaip mokysimės?

Kaip mokysimės?

Mūsų pradinėje mokykloje ugdymo procesas paremtas per penkerius metus sukurta ir sava patirtimi patikrinta unikalia ugdymo gimtosios kultūros pagrindu metodika. Mūsų tikslas – sukurti kiekvienam vaikui palankią ugdymui aplinką, sutelkti bendruomenę ir remtis stipriomis bei pažangiomis ugdymo priemonėmis. 

Kertiniai mūsų ugdymo metodikos aspektai – kultūra ir kūrybiškumas – svarbūs kiekvienam vaikui ir kiekvienai šeimai. Mūsų mokytojai kultūrą suvokia pirmiausia kaip kiekvieno žmogaus, kiekvienos šeimos ir visos tautos bendravimą, pozityvų santykį – dorą. Kultūra ir Kūrybiškumas yra neatsiejami, juk per Lietuvoje gyvenusių ir gyvenančių tautų kūrybinį įnašą yra kuriama Lietuvos kultūra, o kultūros dėka atskleidžiamas žmogaus kūrybiškumas ją puoselėti įvairiais pavidalais. 
 

Tik kultūra ir kūrybiškumas leidžia vaikui atsiskleisti, puoselėti unikalius gebėjimus, įgyti naujų įgūdžių ir žinių bei jas įsisavinti. Tai be galo svarbu kiekvieno vaiko ateičiai, pasirenkant savą kelią kuriant šeimą, pasirenkant mylimą veiklą ir realizuojant savo tikslus.

Mokymas(is) patiriant

Mokymasis per patyrimą yra pati seniausia mokymosi metodika – tai mokymasis veikiant, kai galimybė patirti mokymosi turinio prasmę derinama su kryptinga refleksija ir analize. Patirtinis mokymasis mokiniams yra įdomus, nes dažnai mokomasi neįprastoje aplinkoje – neretai lauko sąlygomis, gamtoje.

 

Aplinka, kuri ugdo

Vaikai mokykloje turi jaustis tiek fiziškai, tiek ir emociškai esą kaip namie: saugūs, pasitikintys aplink esančiais žmonėmis ir aplinka, jaustų jaukumą ir darną. Taigi, mūsų mokykloje aplinka kuriama tokia, kuri atlieptų būtent ten susibūrusių vaikų savijautą. Tik tuomet visos kitos aplinkoje esančios priemonės pagelbės vaikams puoselėti jų kūrybiškumą, skatinti žingeidumą ir veiklumą.

Mokymas(is) per trumpalaikius ir ilgalaikius projektus

Įgyvendindami įvairius projektus, vaikai mokosi nustatyti tikslus ir uždavinius, per skirtingą projektų apimtį suprasti laiko tėkmę ir planuoti, susikoncentruoti bei augina kantrybę. O svarbiausia, kad projektinės veiklos metu vaikai mokosi iš savos ir kitų patirties, supranta tiek individualaus darbo ir atsakomybės, tiek ir komandinio darbo svarbą.

Integruotas ir kontekstualus mokymas

Tęsiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programoje įtvirtintą metodiką ugdyti vaikus mokomųjų dalykų ir kompetencijų dermėje – tai ugdymas ne tik gaunant žinias, bet iškart panaudojant, išbandant, patiriant ir siejant jas tarpusavyje tiek laiko, tiek ir viso pasaulio kontekste. Vaikams mokymasis turi būti smagus, įtraukiantis, motyvuojantis, tad tam naudojame įvairias priemones ir aplinkas.

Vertybių puoselėjimas

Kasdieniškai tiek ugdymo procese, tiek leisdami laisvą laiką su vaikais puoselėjame mūsų bendruomenės ir visuomenės vertybes: pagarbą ir gerumą vieni kitiems, meilę savo šeimai ir aplinkai. Juk vertybės dažniausiai padeda žmogui ne tik orientuotis pasaulyje, bet ir pasirinkti tai, kas jame iš tikrųjų yra reikšminga. Vertiname ir gerbiame kiekvienos šeimos vidinę kultūrą ir pasaulėžiūrą, stengiamės atliepti jas ir jų dermėje kurti savą ugdymo įstaigos kultūrą.

Individualus ir komandinis ugdymas

Kiekvienas vaikas turi savo unikalius gebėjimus, kuriuos tėvai ir mokytojai kartu stengiasi atskleisti ir puoselėti, bei individualų mokymosi tempą, į kurį būtina atsižvelgti pritaikant ir asmeninius mokymosi planus. Mokymasis kartu su kitais padeda suprasti savo ir kito išskirtinius gebėjimus, juos vertinti ir nukreipti bendram darbui grupėje. O svarbiausia individualaus ir komandinio darbo derinimo vertybė – tai vaikui siunčiama žinutė, kad svarbu ne konkuruoti su kitais, o stengtis būti geresniu už save patį.

Kaina

Kaina
Pradinis ugdymas

Ugdymo kainą sudaro:

​​

  • Formalus ugdymas 7:30 - 14:00

  • Priemonės

  • Išvykos

  • Užimtumas atostogų metu

Ugdymo kaina – 350 Eur/mėn.

Vienkartinis registracijos mokestis – 149 Eur.

Popamokinė veikla

Popamokinės veiklos kainą sudaro:

​​

  • Neformalus ugdymas 14:00 - 18:00

  • Priemonės

Popamokinės veiklos kaina – 90 Eur/mėn.

Maitinimas

Maitinimo kaina vienam vaikui:​​

Pusryčiai - 1 Eur/d.

Pietūs - 4 Eur/d.

Pavakariai - 1 Eur/d. 

Galimas vegetariškas, veganiškas, alergiškiems pritaikytas meniu.

Nuolaidos

Lankiusiems vaikų darželius „Baltų šalelė“ ir „Abadelė“ taikoma nuolatinė 10 proc. nuolaida ugdymo mokesčiui. Antram ir kitiems šeimos vaikams taikoma nuolatinė 10 proc. nuolaida ugdymo mokesčiui ir 50 proc. nuolaida registracijos mokesčiui.

Susisiekime

Susisiekime
Pradinė mokykla
BALTŲ ŠALIS

Ozo g. 37, Vilnius

info@baltusalis.lt

+370 657 59549

 

www.baltusalis.lt

bottom of page